Logotyp GLS

Välkomna till Gävleborgs läns Stövarklubb!

Välkomna till Gävleborgs läns Stövarklubb
Vi är en organisation som varit aktiv sedan 1925

NYHET!

Utställning i Hassela 4 augusti

Domare:

Sara Häggqvist.

Anmälan stänger 29 juli.


NYHET!

Bollnäs 2024

Utställningen i Bollnäs, Långnäsparken börjar dra ihop sig. Klicka på "LÄS MER" för att se bilder och resultat.

NYHET!

RÄV-KM

RÄV-KM genomförs lördag 2 november.Historia

Den organiserade stövarverksamheten i Gävleborgs län har en historia som går tillbaka till 1925. Då bildades GUV (Gävleborg Uppland Västmanland) stövarklubb. Verksamheten bedrevs sedan som en gemensam angelägenhet i dessa tre län fram till 1959, när Gävleborgs Läns Stövarklubb bildades och verksamheten inom länet kom att stå på egna ben. Samarbetet med övriga klubbar fortsatte dock även efter delningen. Bland annat hade klubben ett gemensamt medlemsblad med Uppland, Västmanland, Södermanland, Östergötlands och Örebro läns stövarklubbar fram till 1996 när klubben för första gången gav ut en egen tidskrift.

Antalet medlemmar var 1964 ca 200 för att sedan kontinuerligt öka fram till 1988 då klubben hade 980 medlemmar. Medlemsantalet har sedan minskat i takt med antalet stövare och klubben har nu, i början av 2012, ca 500 medlemmar.

Vad gäller verksamheten i klubben kan noteras att antalet jaktprovstarter första halvan av 60-talet var ca 50 varje år. Samtliga prov genomfördes då som

en-dagsprov.
Antalet jaktprovsstarter ökade sedan successivt, med variationer som kan
förklaras av väder och snödjup, till storleksordningen 175 starter i öppen klass och ca 100 starter i elitklass vilket totalt kan uppskattas till ca 325 provdagar per år.

Självklart har många under de gångna 75 åren gjort goda insatser i klubbens
verksamhet och bidragit mer än andra. Sju medlemmar har under åren utsetts till hedersmedlemmar i klubben och ett något större antal har erhållit
Svenska Stövarklubbens förtjänsttecken men självklart finns många fler som förtjänar att uppmärksammas.

Aktiviteter

Varje år arrangerar klubben både Jaktprov och Utställningar där Stövaren
är en central roll. Startlistor, resultat och domarlistor finner du både här och
på vår Facebooksida.