Årsmöte 2024 är genomfört.

25 personer deltog på årsmötet. Dagen inleddes med gästföreläsaren Berit Bodin med föredraget "Fysträning för hållbara hundar", något som verkligen ligger i tiden.

Berit informerade om vikten av balanserad utfodring, rörelse och motion och där var ordinationen att ingen fysträning av valpar och unghundar. Däremot ska valpar och unghundar naturligtvis få springa och röra på sig fritt.

Vidare fick vi tips om hur en träningsplan kan planeras över året, allt för att skapa en hållbar jakthund.

Särskild vikten att variera träning, med cykling, gång, drag samt simning anses vara en framgångsfaktor tillsammans med vila.


Mycket intressant, tack Berit.


Därefter var det dags för genomgång av motioner ifrån övriga lokalklubbar, "Svenskans" styrelse samt Stig Wernersson som informerade om hans motion om behovet att utvärdera jaktprov.

De finns på hemsidan att läsa under inbjudan till årsmötet.


Lagomt till 12:00 var det dags för kaffe och smörgåstårta.

Årsmötet öppnades och Owe Karlsson valdes till mötesordförande. Föredragslistan godkändes och avverkades punkt efter punkt.


Reino Unosson Ordförande och Kjell-Arne Östlund Kassör, hade i god tid avböjt omval. Valberedning jobbade fram ersättare. Peter Knapp valdes till ny ordförande samt Emil Åberg till ny Kassör.

Berit Bodin "Fysträning för hållbara hundar".

Stig Wernersson

Peter Knapp

Emil Åberg

Reino och Kjell-Arne avtackas

Mötesordförande Owe Karlsson

Dagen avslutades med diplomutdelning för vandringsprisvinnarna och klubbmästarna

Klubbmästare
"Knappens" VP

Bagsjuldalens Lissi

Hans Kron

Skallpokalen

Finsk Stövare

Lunnsjöns Keya

Patrik Hansson

Klubbmästare Räv
"Tennstopet" VP

Skäckelbergets Freja

Emil Bergh

Skallpokalen

Schiller

Storfallets Klinga

Lars Persson

"Gammsäters" VP

Vira

Bomarkens kennels VP

Lunnsjöns Kiva

Peter Knapp

Skallpokalen

Hamilton

Sällvallens Dacke

Magnus Brändevall

"HundhällensRR" VP

Bomarkens Zenna

Hans/Gunilla Karsbo