Nyhet!
Startlista för KM 30 sep -1 Okt finns under fliken KM 2023

Inbjudan KM för rävdrivare 28 oktober 2023 finns undr fliken RÄV-KM

 

Nyhet!

Under fliken Jaktprov finns nu en länk för att kunna anmäla till alla gävleborgs läns stövarklubbs regi.

Under fliken KM 2023 Finns en inbjudan med all information kring KM.

 

Kennelsponsring Räv-SM23-24

 

                            

Räv-SM 2023-2024

Gävleborg och Västernorrlands Stövarklubb hälsar tävlande, jaktprovsdomare och funktionärer varmt välkomna till Räv-SM, den 9-10 november 2023 i Västernorrland och Gävleborg!

Inbjudan till Räv-SM 2023-2024
Nu är det dags att anmäla era hundar till 2023-2024 års Räv-SM, anmälan sker på föregående säsongs meriter 2022/2023.

I anmälan ska framgå vilket resultat man vill använda, klubbtillhörighet, stamtavla, hundens reg.nr, uppfödare, ägaruppgifter med namn och telefonnummer och medföljande domare.

Krav på godkänt RR-prov.

Anmälan görs till Jari Niiranen: niiranen@live.se 070-374 12 66

OBS!!! anmäl inte i stövardata (nya anmälningsprogrammet).
Anmälan ska vara oss tillhanda senast 8 oktober 2023, därefter rangordnas hundarna till start.

Uttagna hundar meddelas till hundägaren senast 15 oktober.

Provet genomförs 9-10 november 2023 med samling 8 november 2023
Plats och förläggning kommer att ske i främst Västernorrland och meddelas till deltagarna i god tid.

 

Anmälningsavgift:  1500 kr som betalas av uttagna deltagare senast 20 oktober 2023, till Västernorrlands Stövarklubb postgiro 275382-0 eller via Swish nr 1233111523.

 

Fullmäktige: Håkan Holmgren hakan.holmgren@hotmail.com 070 - 513 38 30

Kommissarie: Jari Niiranen: niiranen@live.se 070-374 12 66

 

Med Vänliga Hälsningar

Gävleborg och Västernorrlands Stövarklubb

 

 

Inbjudan regelkonferens och datautbildning på Stövardata

 

Gävleborgs Stövarklubb inbjuder domare och aspiranter till obligatorisk utbildning, för att kunna döma på jaktprov för stövare från 1/9 - 2023.

 

Regelgenomgång av jaktprovsreglerna för 2023 – 2027 och utbildning i nya redovisningsprogrammet Stövardata.

 

Utbildningen sker på två orter.

 

Forsbacka/Forsbacka värdshus den 3 juni.

Ljusdal/Borrgården den 10 juni.

 

Välj det datum som passar dig bäst:

 

Anmälan senast 27 maj via sms 076-830 20 25, ange ditt namn, Forsbacka eller Ljusdal samt eventuell specialkost.

 

Vi kommer under dagen gå genom ändringar i de nya reglerna som träder i kraft från nästa provsäsong samt gå genom hur redovisningen av proven skall göras i Svenska Stövarklubbens nya redovisningsprogram Stövardata vilket också skall användas från hösten 2023

 

Preliminärt program Forsbacka

Kl 09.00 Ankomst Kaffe och smörgås

Kl 09:30 Regelrevidering

Kl 12:30 Lunch

Kl 13:00 Datautbildning

Kl 15:00 Fika

Kl 15:20 Datautbildning forts.

Kl 16:30 Avslutning

 

 

Preliminärt program Ljusdal 

Kl 09.30 Ankomst Kaffe och smörgås

Kl 10:00 Regelrevidering

Kl 12:30 Lunch 

Kl 13:00 Datautbildning 

Kl 15:00 Fika 

Kl 15:20 Datautbildning forts. 

Kl 17:00 Avslutning

 

 

Viktigt.

Läs på de nya jaktprovsreglerna före träffarna. Regelboken finns på länk HÄR

 

Regelboken kommer med tidningen stövaren nr 2 om någon vecka.

Det är viktigt att så många som möjligt av alla domare och de som är på väg att bli domare deltar på utbildningen för annars kan de ej döma till hösten.

 

Fika, mat och resan betalas av Svenska stövarklubben.

 

Frågor?

Peter Knapp 070-392 40 90

Håkan Holmgren 070-513 38 30

Glenn Andersson 076-830 20 25

 

Ni som kan, ta med dator.

Välkomna!

 

Nyhet!

Resultat ifrån Åmots utställning 6 maj finns under fliken Resultat.

 

Årsmöte Gävleborgs stövarklubb 22/4-2023

Vi höll vårat årsmöte i år i Altorp bygdegård i Norrala. En solig och fin april lördag hade vi kallat till årsmöte.  Deltagar antalet var runt 30, vilket vi önskat varit flera.

Dagen började med en genomgång av vargsituationen i länet och i Sverige av Hans Nordin från Länsstyrelsen, Hans redovisade på ett bra sätt hur läget är, så tack för genomgången Hans.

Sen behövdes lite fika med smörgås innan själva årsmötet började. Som ordförande för dagen var Ove Karlsson som skötte det hela med bravur, dagordningen gicks genom punkt för punkt utan problem. Några omval i styrelsen och något nytt namn i valberedningen blev det.

Efter årsmötet så var det utdelning av vandringspris och jaktprovsdiplom.

Stefan Larsson

Deltagare

Vandringsprisvinnare ifrån vänster:

Klubbmästare (Räv) Mikael Ivarsson.

Klubbmästare (Hare) Hans Kron.

Skallpokalen Finsk samt Bomarkens kennels VP stövare Peter Knapp.

Allan Rehnströms VP samt Skallpokalen Schiller Per Johansson.
Grattis!!

VP vinnare

 

räv sm BILD

Mer info kommer att komma inom kort.

 

Nu är hemsidan uppdaterad med utställningar och jaktprov för 2023 - 2024.

Även domarlistan inför KM 2023 är uppdaterad, så för er domare som är bokade eller upptagna så¨kan ni skicka ett sms till Amanda Genhammar på 070-486 13 05 så uppdateras er status.

 

Kallese Årsmötet 2023

 

Årsmötet kommer att hållas den 22/4 från kl. 10:00 på Altorp bygdegård, Norrala. Ingsta 883, 826 94 Norrala

Vi kommer att erbjuda lättare förtäring mitt på dagen.
Hans Nordin från Länsstyrelsen Gävleborg kommer att medverka och informera om rovdjursläget och svara på eventuella frågor angående paragraf 28 och informera om dess innebörd.
Inga motioner har inkommit till lokalklubben detta år.

 

Ordförande har ordet (Bilaga 1) Uppdateras efter årsmötet

Verksamhetsberättelse 2022 (Bilaga 2)

Budget 2023 (Bilaga 3) Kommer ej publiceras på hemsidan. *

Balansräkning (Bilaga 4) Kommer ej publiceras på hemsidan. *

Revisionsberättelse 2022 (Bilaga 5)

Verksamhetsplan 2023 (Bilaga 6)

Jaktprovsprogrammet 2023-2024 (Bilaga 7)

Utställningsprogrammet 2023 (Bilaga 8)

Vandringspriser (Bilaga 9) Uppdateras efter årsmötet

 

Föredragslista Årsmötet 2023

 

* Ekonomiska dokument kommer att finnas tillgängliga under årsmötet och kommer ej att publiceras på hemsidan på grund av kraftigt ökad risk för bedrägerier. Budget, Resultat och Balansrapport är endast tilgängligt till medlemmar och kan begäras ut mot porto- & utskrivtkostnad.

 

Vi uppdaterar hemsidan med handlingarna vartefter de kommer in och färdigställs.

 

 

Nyhet!

Årsmöte Gävleborgs läns stövarklubb 23 april 2022

 

I år hölls årsmötet i Gävle, Scandics hotell väst lokaler. Vi var 24 medlemmar närvarande.

Klubbens ordförande hälsade välkommen till mötet och inledde med att gå igenom inlämnade motioner, och mötet fick ta ställning till bifall eller avslag, motion för motion. Motionerna ligger publicerad på vår hemsida.

Efter en kort bensträckare så startade själva årsmötet med att Ove Karlsson valdes som ordförande för mötet och Amanda Genhammar som sekreterare.

Dagordning och kallelse till mötet godkändes och klubbades, därefter löpte mötet vidare med ekonomifrågor och sedvanliga val och omval. Länk kommer att finnas på hemsidan till en sammanfattning av mötet.

Tre personer avtackades. Gäller årsmöte 2021.

Från vänster Örjan Strömberg vice ordförande. Mårten Strömberg ordförande samt Germund Freimuth kassör. Stort tack för nedlagt arbete i klubben. Noteras att Örjan efter lång styrelsetjänst (Cirka 30 år) valdes in som Hedersmedlem.

received_500726511837686

 

 

 

 

Efter att mötet avslutats så blev det en kortare rast med möjlighet till kaffe och smörgås.

Svenska Hamiltonförenigen hade valt att lägga sitt årsmöte till denna dag så vi delade lokal, och i mellan dessa två möten så var Fredrik Dahl forskare på SLU inbjuden. Fredrik har forskat på skogsharen samt är inkopplad på i projektet med de invasiva arterna.

 

13:00 så var det återsamling i lokalen, och nu blev lokalen absolut fylld, då medlemmarna ifrån Hamiltonföreningen deltog.

received_278432541075552

 

 

Forskare Dahl ropades digitalt upp via TEAMS, föreläsningen inleddes med en kort presentation av Fredrik själv och lite kort sin forskning av Skogsharen.

 received_413791273540372

 

 

Därefter beskrev Fredrik projektet Invasiva arter (länk) i vilket han är projektledare. Det som ofta kommer på tal är mårdhunden och det jätteviktiga arbete som pågår att hålla den arten kort. Men det som kanske inte alla vet är vilka alla andra invasiva arter som efterhålls, till exempel, mink, vattensköldpadda, bisam och så vidare. Ser du något som skulle kunna vara någon av dessa invasiva arter, så skicka ett mail till tipsaframmandearter@jagareforbundet.se. Det gör inget om tipset visas sig inte innehålla en invasiv art, hellre fler ”fel tips” än inget var uppmaningen!

 

Och sedan inleddes ”huvudshowen” Skogsharen. Fredrik har forskat på haren som resulterat i en avhandling ”Liv och död hos skogsharen i norra Sverige.” (Länk: Engelsk PDF med svensk sammanfattning.)

Huvuddelen av forskningen utspelade sig i Kroksjö Västerbotten. Materialet bestod av vilda radiomärkta harar (74 vuxna och 48 ungar). Enormt med tid som Fredrik lagt ner på denna forskning.

Fascinerande fakta:

 

  • Harungarna sprider direkt efter födsel ut sig i en solfjädersform, ligger still i 23 timmar och ca 56 minuter för att samlas i grupp på dygnets mörkaste timma. Därefter med cirka en till två minuters marginal så dyker honan upp, diar två till tre minuter för att därefter lämna ungarna som direkt sprider ut sig igen och så upprepas detta mönster i ca två veckor, Under den tiden är dödligheten liten.

 

  • Från fjorton dagar och fram till ca 100 dagar är det störst dödlighet, då ungarna ska undersöka och skaffa sig sitt hemområde.
  • Hararna har låg spridningseffekt, sällan längre bort än honans årsområde. På det viset svarar harstammen upp bra på efterhållande av predatorer på lokala områden, (tvärtom för skogsfågel som har en större spridning från hösten till våren, cirka 30 km)
  • Hanarna har högst dödlighet, på grund av ”rännandet” vid parningen vår och sommar.
  • Räv är det största hotet som predator för haren.
  • De vuxna hararna samt harungarnas överlevnad är synkroniserad med den rådande smågnagartillgången, mycket smågnagare lättar på trycket i predation av hararna samt låg smågnagartillgång gör trycket större.

 

Det var cirka en och en halv timme fascinerande föreläsning av Fredrik.

 

Hemsidan kommer att uppdateras vad det gäller vandringspris.

 

Jaktprovsdiplom och vandringsprisdiplom delades ut på plats, de som inte delades ut skickas via post.

 

jaktprovsregler 2023 - 2027

 

________________________________________________________________________

 

Besökare idag: 32
Denna månad: 610
Totalt: 213147

FÖRETAG SOM STÖDJER GÄVLEBORGS LÄNS STÖVARKLUBB 

header_logo DELSBO        

Svedea.gif   

 image001SÖDERHAMN 

header-object     

logga

torsdag
21
september
Matteus

2023
Vecka 38
 maj 2023 
1mån
 Första maj
Valborg
2tis
Filip, Filippa
3ons
John, Jane
4tor
Monika, Mona
5fre
Gotthard, Erhard
6lör
Marit, Rita
7sön
Carina, Carita
8mån
Åke
9tis
Reidar, Reidun
10ons
Esbjörn, Styrbjörn
11tor
Märta, Märit
12fre
Charlotta, Lotta
13lör
Linnea, Linn
14sön
Halvard, Halvar
15mån
Sofia, Sonja
16tis
Ronald, Ronny
17ons
Rebecka, Ruben
18tor
Kristi himmelsfärds dag
Erik
19fre
Maj, Majken
20lör
Karolina, Carola
21sön
Konstantin, Conny
22mån
Hemming, Henning
23tis
Desideria, Desirée
24ons
Ivan, Vanja
25tor
Urban
26fre
Vilhelmina, Vilma
27lör
Pingstafton
Beda, Blenda
28sön
 Pingstdagen
Mors dag
Ingeborg, Borghild
29mån
Annandag pingst
Yvonne, Jeanette
30tis
Vera, Veronika
31ons
Petronella, Pernilla