Hedesundaprovet inställt!

Tyvärr måste vi meddela att elitprovet i Hedesunda som skulle ha genomförts den 25 till 26:e Februari måste ställas in på grund av vargförekomst. 

 

Nyhet!

Gästrikerävens Guzz med ägare Magnus Simonsson Gävlebogs läns stövarklubb startar på RÄV-SM i helgen, lycka till!


Här kan du följa Guzz på SM Live.

 

Nyheter!


Slutresultat Delsboprovet 2022 hittas under fliken Delsboprovet

Slutresultat under fliken RÄV-KM

Ny flik, Hamiltonkampen (Info om Hamiltonkampen)

Ny flik, DM (Resultat ifrån DM)

 

doklogg holmenjägareförbundet

 

Inbjuder till Stövarjaktens dag


Välkommen till en dag i stövarjaktens tecken! Vi träffas och jagar med stövare efter
hare och eventuellt räv, fikar och umgås vid brasan!

 •  Datum: söndagen den 4e december kl 08:00
 • Plats: Någon av Holmens representationsmarker i Hudiksvalls kommun. Exakt plats meddelas vid anmälan.
 • Målgrupp: Både gamla och nya jägare är välkomna. Ungdomar 18 - 25 år och kvinnliga jägare har prioritet. Begränsat antal platser till 12 st.
 • Krav: Medlemskap i Svenska Jägareförbundet. Medlemskap kan lösas på plats. Giltigt statligt jaktkort. Vid uppsiktsjakt krävs egen fadder med statligt jaktkort och vapenlicens.
 • Kostnad: Gratis


Vi bjuder på lunch vid elden men medtag eget fika och varm dryck. Ange eventuella allergier
vid anmälan.


Bindande anmälan till Joakim Norman på telefonnummer 072-282 87 99 eller joakimnorman@hotmail.se senast den 25 november. Anmälan bekräftas med
information om plats mm.


För mer information kontakta
Reino Unosson, Ordförande Gävleborgs Läns Stövarklubb: 070-244 65 21
unosson1962@gmail.com

Joakim Norman, Ordförande Hudiksvall-Enånger Jaktvårdskrets: 072-282 87 99
joakimnorman@hotmail.se

Länk till PDF

 

Nyhet!

Fliken KM 2022 är uppdaterad med slutresultat!

 

Räv KM 2022

 

Max 10 startande hundar, lottning sker vid överanmälan där de högst meriterade hundarna går först, ostartade har möjlighet att komma med men kan bli lottning. 

Medlemmar med sitt huvudmedlemskap i Gävleborgs läns Stövarklubb kommer att gå i första hand. 

Provet kommer att ske 29:e och 30:e Oktober och kommer att genomföras som ett Särskilt Rävprov i öppenklass. Vilken dag som passar bäst av dessa två får hundägaren välja själv vilken han/hon vill starta på.
Hundägare förser sig med provmark själv.
Sista anmälningsdag är 15:e Oktober.

 

Medlemmar som anmälde till KM i fjol som inte genomfördes kommer att ha förtur.
Mer information kommer snart.

 

Anmälan går till Nilsson.Clara91@Gmail.com

 

Screenshot_20220818-090548_Adobe Acrobat

 

Nyhet!

Inbjudan till KM i HASSELA med omnejd 01–02/10 2022!

Hassela sportcenter kommer att vara förläggning för kollegium och mötesplats:

Följande gäller utifrån Folkhälsomyndigheten rekommendationer och riktlinjer.

 • För alla tjänstgörande i provledning, domare, vägvisare och deltagande hundekipage gäller egenansvar. Håll avstånd, var rädd om varandra!
 • Gemensam middag lördag den 1 oktober planeras. Mer information beroende på smittspridning via hemsidan.

 

Inbjudan gäller medlemmar i Gävleborgs Läns Stövarklubb vars hundar senast 18/9 2022 via genomförda kollegium är klar för start i Elitklass samt hundar som redan tävlar i elitklass.

 

Klar för start i Elitklass är hundar som har erövrat:

 

 • 2 st. 1 Ökl

Eller

 • 1 st. Ökl jämte 2 st. RR (RR tagna under 2 jaktår).

Eller

 • 1 st. Ökl och 1 Ukl.

Eller

 • 1 st. Ukl jämte 2 st. RR (RR tagna under 2 jaktår).

 

 • Och ett godkänt RR-prov senast 18/9 2022

Alltså hundar som är klar för Elitklass, samt hundar som redan tävlar i Elitklass och med RR-intyg (Gäller alla) har rätt att anmäla.

Hundägaren ordnar en domare som dömer både lördag 01/10 och söndag 02/10 alt två stycken domare som kan döma var sin dag. (Lördag eller söndag, båda dagarna ska var täckta).

 

Hundägare bokar eget boende. Stugar/Rum finnas att hyra på Hassela Ski Resort, Franshammars Vandrarhem, Franshammar Herrgård och Äventyrsmästarna.

 

Sista anmälningsdag är 18 september 2022.

Kostnad 1000 kr. (Obs! Det står felaktigt 800 kr på hemsidan vid provanmälan.)


Du behöver ej betala vid anmälan, utan betala senast den 30 september.

Anmälan ska ske via:
http://stovare.hundprov.se/gbsk/tavling

 

PM skickas ut till anmälda hundägare och domare.

 

Frågor?

Fullmäktige: Ola Lindkvist tel. 070-670 77 16

Kommissarie: Glenn Andersson. Tel. 070-830 20 25

 

Nyhet!

Under fliken Resultat hittar du resultat ifrån utställningen  i Alfta 2022-06-05.

 

Anmälan för utställningen i Hassela är nu öppen.

 

 

____________________________________________________________________________________

 

 

Nyhet!

Under fliken Resultat hittar du resultat ifrån utställningen i Åmot 24 april 2022.

 

Nyhet!

Årsmöte Gävleborgs läns stövarklubb 23 april 2022

 

I år hölls årsmötet i Gävle, Scandics hotell väst lokaler. Vi var 24 medlemmar närvarande.

Klubbens ordförande hälsade välkommen till mötet och inledde med att gå igenom inlämnade motioner, och mötet fick ta ställning till bifall eller avslag, motion för motion. Motionerna ligger publicerad på vår hemsida.

Efter en kort bensträckare så startade själva årsmötet med att Ove Karlsson valdes som ordförande för mötet och Amanda Genhammar som sekreterare.

Dagordning och kallelse till mötet godkändes och klubbades, därefter löpte mötet vidare med ekonomifrågor och sedvanliga val och omval. Länk kommer att finnas på hemsidan till en sammanfattning av mötet.

Tre personer avtackades. Gäller årsmöte 2021.

Från vänster Örjan Strömberg vice ordförande. Mårten Strömberg ordförande samt Germund Freimuth kassör. Stort tack för nedlagt arbete i klubben. Noteras att Örjan efter lång styrelsetjänst (Cirka 30 år) valdes in som Hedersmedlem.

received_500726511837686

 

 

 

 

Efter att mötet avslutats så blev det en kortare rast med möjlighet till kaffe och smörgås.

Svenska Hamiltonförenigen hade valt att lägga sitt årsmöte till denna dag så vi delade lokal, och i mellan dessa två möten så var Fredrik Dahl forskare på SLU inbjuden. Fredrik har forskat på skogsharen samt är inkopplad på i projektet med de invasiva arterna.

 

13:00 så var det återsamling i lokalen, och nu blev lokalen absolut fylld, då medlemmarna ifrån Hamiltonföreningen deltog.

received_278432541075552

 

 

Forskare Dahl ropades digitalt upp via TEAMS, föreläsningen inleddes med en kort presentation av Fredrik själv och lite kort sin forskning av Skogsharen.

 received_413791273540372

 

 

Därefter beskrev Fredrik projektet Invasiva arter (länk) i vilket han är projektledare. Det som ofta kommer på tal är mårdhunden och det jätteviktiga arbete som pågår att hålla den arten kort. Men det som kanske inte alla vet är vilka alla andra invasiva arter som efterhålls, till exempel, mink, vattensköldpadda, bisam och så vidare. Ser du något som skulle kunna vara någon av dessa invasiva arter, så skicka ett mail till tipsaframmandearter@jagareforbundet.se. Det gör inget om tipset visas sig inte innehålla en invasiv art, hellre fler ”fel tips” än inget var uppmaningen!

 

Och sedan inleddes ”huvudshowen” Skogsharen. Fredrik har forskat på haren som resulterat i en avhandling ”Liv och död hos skogsharen i norra Sverige.” (Länk: Engelsk PDF med svensk sammanfattning.)

Huvuddelen av forskningen utspelade sig i Kroksjö Västerbotten. Materialet bestod av vilda radiomärkta harar (74 vuxna och 48 ungar). Enormt med tid som Fredrik lagt ner på denna forskning.

Fascinerande fakta:

 

 • Harungarna sprider direkt efter födsel ut sig i en solfjädersform, ligger still i 23 timmar och ca 56 minuter för att samlas i grupp på dygnets mörkaste timma. Därefter med cirka en till två minuters marginal så dyker honan upp, diar två till tre minuter för att därefter lämna ungarna som direkt sprider ut sig igen och så upprepas detta mönster i ca två veckor, Under den tiden är dödligheten liten.

 

 • Från fjorton dagar och fram till ca 100 dagar är det störst dödlighet, då ungarna ska undersöka och skaffa sig sitt hemområde.
 • Hararna har låg spridningseffekt, sällan längre bort än honans årsområde. På det viset svarar harstammen upp bra på efterhållande av predatorer på lokala områden, (tvärtom för skogsfågel som har en större spridning från hösten till våren, cirka 30 km)
 • Hanarna har högst dödlighet, på grund av ”rännandet” vid parningen vår och sommar.
 • Räv är det största hotet som predator för haren.
 • De vuxna hararna samt harungarnas överlevnad är synkroniserad med den rådande smågnagartillgången, mycket smågnagare lättar på trycket i predation av hararna samt låg smågnagartillgång gör trycket större.

 

Det var cirka en och en halv timme fascinerande föreläsning av Fredrik.

 

Hemsidan kommer att uppdateras vad det gäller vandringspris.

 

Jaktprovsdiplom och vandringsprisdiplom delades ut på plats, de som inte delades ut skickas via post.

 

Årsmötet 2022

 

Vi kommer att hålla ett fysiskt årmöte 2022 om inte nya restriktioner eller lagar förbjuder eller grovt försvårar det.

Årsmötet kommer att hållas den 23/4 från kl. 10:00 på Scandic Gävle Väst. Vi kommer att ha lättare förtäring mitt på dagen samt att ha en forskare som håller föredrag om skogsharen och dess predation under lunch.
Hamiltonstövarklubben kommer att hålla sitt årsmöte samma dag på samma plats fast under eftermiddagen. Därför har man ett bra tillfälle om man är intresserad av båda för att kunna delta på båda utan att åka på flera olika platser.

Dagen efter (den 24:e) kommer vi även hålla utställningen i Åmot, så har du längre att åka så är även detta en bra möjlighet att kunna övernatta någonstans för att kuna delta på alla dessa aktiviteter på en gång. Vi hoppas att få med så många av er medlemmar som möjligt!

 

För i år så kommer det även att hållas stövarfullmäktige, så vi publicerar motionerna här inför årsmötet:

 

Motion 1 Västerbottens Stövarklubb (Bilaga 1)

Motion 2 Värmlands Stövarklubb (Bilaga 2)

Motion 3 Dalarnas Stövarklubb (Bilaga 3)

Motion 4 Norrbottens Stövarklubb (Bilaga 4)

Motion 5 Västergötlands Stövarklubb (Bilaga 5)

Motion 6 Svenska Stövarklubbens styrelse (Bilaga 6)

 

Ordförande har ordet (Bilaga 7) Uppdateras efter årsmötet

Verksamhetsberättelse 2021 (Bilaga 8)

Budget 2022 (Bilaga 9) Kommer ej publiceras på hemsidan. *

Resultat & Balans (Bilaga 10) Kommer ej publiceras på hemsidan. *

Revisionsberättelse 2022 (Bilaga 11)

Verksamhetsplan 2022 (Bilaga 12)

Valberedningens förslag 2022 (Bilaga 13)

Jaktprovsprogrammet 2022-2023 (Bilaga 14)

Utställningsprogrammet 2022 (Bilaga 15)

Vandringspriser (Bilaga 16)

 

Föredragslista Årsmötet 2022

 

* Ekonomiska dokument kommer att finnas tillgängliga under årsmötet och kommer ej att publiceras på hemsidan på grund av kraftigt ökad risk för bedrägerier. Budget, Resultat och Balansrapport är endast tilgängligt till medlemmar. 

 

Tidsplan:
10:00 Motioner inför fullmäktige följt av Årsmötet.

12:00 Fika/Lunch.

13:00 Föreläsning av Fredrik Dahl kring Haren och arbetet mot invasiva arter.

15:00 Hamiltonstövarföreningens Årsmöte.

17:00 Middag (Kostnad 200 kr)

 

Anmälan till middagen görs till Börje Westerlind

 

070-14535 16 alternativt via mail:

 

ordforandehamilton@outlook.com

 

Årsmötet 2022

 

Vi kommer att hålla ett fysiskt årmöte 2022 om inte nya restriktioner eller lagar förbjuder eller grovt försvårar det.

Årsmötet kommer att hållas den 23/4 från kl. 10:00 på Scandic Gävle Väst. Vi kommer att ha lättare förtäring mitt på dagen samt att ha en forskare som håller föredrag om skogsharen och dess predation under lunch.
Hamiltonstövarklubben kommer att hålla sitt årsmöte samma dag på samma plats fast under eftermiddagen. Därför har man ett bra tillfälle om man är intresserad av båda för att kunna delta på båda utan att åka på flera olika platser.

Dagen efter (den 24:e) kommer vi även hålla utställningen i Åmot, så har du längre att åka så är även detta en bra möjlighet att kunna övernatta någonstans för att kuna delta på alla dessa aktiviteter på en gång. Vi hoppas att få med så många av er medlemmar som möjligt!

 

För i år så kommer det även att hållas stövarfullmäktige, så vi publicerar motionerna här inför årsmötet:

 

Motion 1 Västerbottens Stövarklubb (Bilaga 1)

Motion 2 Värmlands Stövarklubb (Bilaga 2)

Motion 3 Dalarnas Stövarklubb (Bilaga 3)

Motion 4 Norrbottens Stövarklubb (Bilaga 4)

Motion 5 Västergötlands Stövarklubb (Bilaga 5)

Motion 6 Svenska Stövarklubbens styrelse (Bilaga 6)

 

Ordförande har ordet (Bilaga 7) Uppdateras efter årsmötet

Verksamhetsberättelse 2021 (Bilaga 8)

Budget 2022 (Bilaga 9) Kommer ej publiceras på hemsidan. *

Resultat & Balans (Bilaga 10) Kommer ej publiceras på hemsidan. *

Revisionsberättelse 2022 (Bilaga 11)

Verksamhetsplan 2022 (Bilaga 12)

Valberedningens förslag 2022 (Bilaga 13)

Jaktprovsprogrammet 2022-2023 (Bilaga 14)

Utställningsprogrammet 2022 (Bilaga 15)

Vandringspriser (Bilaga 16)

 

Föredragslista Årsmötet 2022

 

* Ekonomiska dokument kommer att finnas tillgängliga under årsmötet och kommer ej att publiceras på hemsidan på grund av kraftigt ökad risk för bedrägerier. Budget, Resultat och Balansrapport är endast tilgängligt till medlemmar. 

 

Tidsplan:
10:00 Motioner inför fullmäktige följt av Årsmötet.

12:00 Fika/Lunch.

13:00 Föreläsning av Fredrik Dahl kring Haren och arbetet mot invasiva arter.

15:00 Hamiltonstövarföreningens Årsmöte.

17:00 Middag (Kostnad 200 kr)

 

Anmälan till middagen görs till Börje Westerlind

 

070-14535 16 alternativt via mail:

 

ordforandehamilton@outlook.com

 

Förslag jaktprovsregler 2023 - 2027

 

________________________________________________________________________

 

 

OBS! Räv-KM 2021 är inställt för denna säsong, vädrets makter var oss övermäktig denna gång!
 
 
12 st hundar var anmälda till Räv-KM, varav 2 st har strukit sig. Så det är 10 st hundar som gör upp om titeln. 

Nu får vi hålla tummarna för väder och före håller sig fram till och över helgen.
 
Resultat kommer torsdag kväll 10 feb.
RÄV KM 2021Nu tar klubben omtag och planerar för ett nytt startdatum: Lördag den 5 februari 2022.

Alla ekipage som anmälda inom anmälningstiden har sin plats kvar. 

Mer information kommer lite närmare provet
 
 
 
Helgen den 5 februari finns det möjlighet att starta på SR prov i hela länet med domare tillgängliga.
Det kommer genomföras som ett endagarsprov och man anmäler som vanligt via hundprov, sedan skickar man ett mejl med att man vill delta på KM-helgen och hundens namn/reg.nr så kommer det ordnas med domare och om du behöver provruta på den dagen du önskar starta.
Senast onsdag 15 december behöver din anmälan vara inne samt meddelas till kommissarie vilken dag under helgen du vill starta.
Vinnaren utses till KM mästare på räv säsongen 21/22. Det är alltså ett vanligt endagars SR prov under helgen v.5 som gäller, inga krav på tidigare meriter. En start per hund under helgen. Efter att anmälan via hundprov är klart så skickas ett mejl med hundens namn/reg.nr till nilsson.clara91@gmail.com så kommer du få vidare info.

 

Delsbo 11-12/12 2021

Jaktprovet i delsbo genomfördes 11-12 December.

 

Det var fem startande hundar, 2st Hamilton, 2st Finskastövare och en Luzerner.

Det var inga större förväntningar på morgonen det kom nämligen 1-2 dec snö natten mot provdag.

Men vädret till trots så hittade några hundar slag:

Bomarkens Ziva lyckades bäst första dagen med ett förstapris/hare.
Trittbergets  Rajjo fick ihop ett andrapris/hare.
Tullbergets Lovis drev till ett tredjepris/hare och Luzernern Molle hade ett kortare drev på räv som tyvärr grytade.
 

Dag två var vädret något bättre minus två till någon plussgrad.

Hundar som startade dag två var, Bomarkens Ziva, Trittbergets Rajjo och Tullbergets Lovis.

Bomarkens Ziva kom till förläggningen med ett andrapris, och Trittbergets Rajjo drev ihop ett förstapris, tyvärr så hittade inte Tullbergets Lovis några slag trots idogt arbete.

Resultat:

1.Bomarkens Ziva 1ekl äg: Hans och Gunilla Karsbo.

2.Trittbergets Rajjo 1ekl äg: Robin Stigås och grattis till championatet.

3.Tullbergets Lovis 0 ekl äg: Carl-Mikael Norden.

Stort tack till domare och markägare som gjorde det möjligt./ Ola.

BOMARKENS ZIVA SE46371/2014
Hans & Gunilla Karsbo

Bomarkens Ziva

 

TRITTBERGETS RAJJO SE30426/2017
Ägare Robin Stigås

Trittbergets Rajjo

 

MOLLE SE44257/2016 
Ägare Evald Häll

Molle

Vi inväntar kort ifrån övriga hundar.

Slutresultat

Delsbo 21 slutresultat

 

3-4 december så är det dags för SM 2021 för rävhundar.

Årets tävling går på Gotland och Gästrikerävens Guzz med ägare Magnus Simonsson representerar Gävleborgs läns stövarklubb. Klicka på denna Länk för liverapportering.
Lycka till!
MS

 

Grattis till Högbrons Pia och Jörgen Nyberg som tog hem SM-täcket 2021 i Lövånger!

 Screenshot_20211106-183852_Messenger1

 

 

 

Via den länk så kan resultat och ett lite reportage läsas.

 

 

Ett uppskjutet stövar SM, Har-SM 2020

 

Den 25 och 26 oktober var Stig Ögren och jag till Stövar SM i Olofström, för att döma. Tävlingen skulle egentligen ha avgjorts förra året, men pga coronan sköts den upp ett år. De två deltagarna från vårt distrikt var Börje Olsson med Högbrons Jallu och Bo Lejdström med Rödstamons Sixten.

Efter en lång resa tillsammans med Börje Olsson och hans hund anlände vi till Halens camping i Olofström sent på söndag eftermiddag. Förläggningen erbjöd bra boende och god mat.

Av de tio deltagande hundarna var det sex finnstövare och fyra hamiltonstövare. Den första dagen inleddes med att det frös på, men det tinade upp under dagen. Alla var överens om att det var fina marker, men tydligen var det svårdrivet, med tanke på de resultat som presterades. Dessutom fanns det övervägande fälthare på markerna. Hamiltonstövaren Atos, med ägaren Bo Titusson, från Sävsjö ledde efter den första dagen.

Den andra dagen inleddes med lätt regn, men den bjöd över lag inte på några bättre resultat än den första dagen. Tyvärr drev Högbrons Jallu en hare in i en vildsvinsflock. Han var tvungen att uppsöka en veterinär efter den incidenten, men mår bra efter omständigheterna. Ett tråkigt avslut på tävlingen. Atos försvarade sin ledning från första dagen och blev svensk mästare 2020.

 

 

252948033_1000380297185672_845631936278934799_n252771672_254176113423615_4679284983041340034_n

Spekeskogens Vira äg. Hans Friberg, Bohusläns stk och Högbrons Jallu äg.Börje Olsson gvlstk.

 

 

251866968_257486619726953_1809033403385926680_n

 

Domarkollega Peter Bohlin

 

 

 

2020 års inställda Stövar-SM Hare genomförs nu den 25-26/10 2021 i Skåne så representeras Gävleborgs läns stövarklubb av:


Rödstamons SixtenSE43301/2012
Ägare: Bo Lejdström Åshammar

Rödstamons Sixten


Högbrons Jallu SE31247/2013
Ägare: Börje Olsson Bergsjö 

högbrons Jallu

Lycka till!!

Länk till Liverapportering

Besökare idag: 3
Denna månad: 57
Totalt: 208056

FÖRETAG SOM STÖDJER GÄVLEBORGS LÄNS STÖVARKLUBB 

header_logo DELSBO        

Svedea.gif   

 image001SÖDERHAMN 

header-object     

logga

söndag
5
februari
Agata, Agda

2023
Vecka 5
 februari 2023 
1ons
Max, Maximilian
2tor
3fre
Disa, Hjördis
4lör
Ansgar, Anselm
5sön
Agata, Agda
6mån
Dorotea, Doris
7tis
Rikard, Dick
8ons
Berta, Bert
9tor
Fanny, Franciska
10fre
Iris
11lör
Yngve, Inge
12sön
Evelina, Evy
13mån
Agne, Ove
14tis
Alla hjärtans dag
Valentin
15ons
Sigfrid
16tor
Julia, Julius
17fre
Alexandra, Sandra
18lör
Frida, Fritiof
19sön
Gabriella, Ella
20mån
Vivianne
21tis
Fettisdagen
Hilding
22ons
Askonsdagen
Pia
23tor
Torsten, Torun
24fre
Mattias, Mats
25lör
Sigvard, Sivert
26sön
Torgny, Torkel
27mån
Lage
28tis
Maria