Eftersom det råder lite förvirring när det gäller vilka klasser man som hundägare skall anmäla till, ska vi försöka reda ut begreppen här.

 

I det nya redovisningssystemet, är det helt på ägarens ansvar att hunden är anmäld i rätt klass.

 

Valpklass: 6-9 mån

 

Juniorklass: 9-18 mån

 

Unghundsklass: 15-24 mån

 

Bruks/Jaktklass: 15 mån och äldre.

 

Öppenklass: 15 mån och äldre

 

Championklass: 15 mån och äldre.

 

Veteranklass: 8 år och äldre

 

 

 

-          Endast hundar som erhållit sitt Jakt och Utställningschampionat från SKK får ställas ut i Championklass. Gäller ej hundar med enbart CK/Cert.

 

-          Hund som startat på jaktprov i Öppenklass eller SR (särskilt rävprov), får bara ställas ut i Bruks/Jaktklass om den erövrat minst ett 2:a pris och har fyllt 15 mån.

 

-          Hund som startat på jaktprov i Unghundsklass, får bara ställas ut i Bruks/Jaktklass om den erövrat ett 1:a pris och har fyllt 15 mån.

 

-          Hund som blir bedömd med minst God i unghundsklass har sin utställningmerit klar för JCH

 

-          Godkänt RR-prov, är ej meriterande för start i Bruks/Jaktklass.