doklogg                                                           2012-12-17

                   Sekr

                                                               Styrelsemöte                                     3/ 12-13

       

Tid: 1800, 12 dec 2012,         Plats: Söderhamn, Studiefrämjandets lokal.

Närv; 

Ej närv; Håkan Forsgren, Gunnar Johansson har anmält förhinder.

                                                          Dagordning

 

  1. Ordf öppnar mötet,

Närvarokontroll och hälsar  ledamöterna välkomna.

 

  1. Genomgång av föregående protokoll
  • Redovisning av styrelsens verksamhet

 

-       Ordf.                                  Aktuell information, Ham unghundstävl se hemsidan

-       Sekr,                                  JF, Holmen, Sveaskog, svarapå mejlen!

-       Kassör                               Ekonomiläget, enligt plan.

-       Redaktören                        Hemsidan, se nedan            

-       Kommissarien                    Jaktprov /kollegier

                                                  3 epr,23 ökl,6 RR

-       Regelansv                          Domarläget, inget nytt

-       Utst.                                  Kommande år, arbläge. Se hemsidan och nästa                                      nr                                              av stövaren. Alfta jubutst 2013.

-       Jaktprov                            Lagledare DM, utses i god tid av jpransv samt ordf inkl reserv.

-       Rekryt/ungdomsansv          Stövarjaktens dag, inställt pga av vädret.Förslag att nästa år köra på

                                                  All Helgonahelgen                        söndag (3 nov).

 

  1. Hemssidan

 

-       Arbetsläget

Arbetet med nya hemsidan fortsätter. I januari kommer den att prövas. När den fungerar som den skall så släcker vi nuvarande sida.

Domännamnet Gävleborgsläns stövarklubb.se  anskaffas.

Logga från våra  sponsorer skall in på listan.

 

  1. Samverkan

                     

  • Internt

-       Funktionsmötet, få deltagare vilket därmed gav det önskade resultatet.

-       Underlag till STÖVAREN, skall till ordf.

-       Årets medlems pris, föreslå  vem Ni tycker skall ha priset, vem har gjort klubben en stor nytta.          Nomineringen klar i jan, vid nästa styrelsemöte tas beslut.

-       Övriga priser, Örjan och Jonas raggar priser och lotterivinster. Om någon har tips på sponsorer eller    priser så säg till.

-       Diplom, förslag på ny layout.

 

  1.  
  • Externt

 

-       Distrikt 2, MFL(U-V och Dal) avel-valpkonferens, samordning och samarbete inom D2. Kostnadsneutrala avgifter på prov/utst

-       VAR, NÄR, HUR .

                     

                      Ordf och sekr är sammanhållande för detta möte.

 

  1. Klubbartiklar/ Priser

-       Kepsar, Örjan beställer 200 sommar + vinter,

-       Termosar mm samt 50 termosar 0,7l

Se pkt 4.

                     

 

  1. Övrigt

 

-       KM, utvärdering

Ordf håller i detta. Onödiga friktioner skall tvättas bort.

 

-       Sponsring av DM hundar,

Förslag att stödja DM-hundarna med startavgift, samtidigt så tar vi bort SM-starten.

 

-       Holmen, stöd till vår klubb med mark. Samtal pågår och efter 21 jan vet vi mera.

-        

-       Sveaskog, administrativt stöd. Ev även priser.

-        

-       Domarutb i vår

Anmäl intresse till Peter Knapp. Föreslå aspiranter. Ingen kommer att bli domarasp om inte någon/några andra förordar personen i fråga.

Utb sker i Hedesunda

-       Stövarpool

Se hemsidan, De stövarägare som är intresserade av att ställa upp med sina hundar, gör detta till Gunnar Johansson som i sin tur för över detta till våra kontaktmän ute i bygderna.

 

 

Samt 9 mars. Arbetsmöte inför årsstämman

 

Årsstämman  Söndagen den 21 april

 

Avelskonferensen,  ,  23/3 , D2 möte den 24 mars

 

Dag som ovan

 

                      Anders Örtby/sekr                                      Mårten Strömberg/ ordf.

 

Justeras elektroniskt;