stövar logga                                    2012-09-20                                                   Gvl st

                sekr              

                 

Till jägarförbundet, Öster-Malma

 

Uppsägning av medlemskap.

 

Gävleborgsläns stövarklubb har fått faktura på medlemsavgift i JF.

Styrelsen har diskuterat fortsatt medlemskap och kommit till den slutsatsen att JF ställningstagande i frågor som rör löshundsjakt, rovdjursfrågor samt eftersök av trafikskadat vilt, inte motsvarar våra förväntningar på en medlemsorganisation. Vi har haft ett mycket gott samarbete med länsföreningen, men anser att den inte får centralt gehör för oss vitala intressen.

Vi har den uppfattningen att JF tjänstemän har en inställning och attityd som inte är förankrad hos medlemmarna, vilket kommer att medföra ett fortsatt medlemstapp. En omstart och översyn av värderingar torde vara helt nödvändig. Många av oss som lämnat JF gör det med sorg i hjärtat. JF har varit en motor och en utvecklare av jaktlig etik och en samlingspunkt för jaktintresserade

Tyvärr så anser vi att fortsatt arbete inte bedöms vara fruktbart. Gvl stk kommer dock att i framtiden analysera om inställningen ändras och kommer i så fall vara beredd att återuppta samarbetet.

 

Härmed vill vi säga upp vårt medlemskap i Jägareförbundet.

 

Anders Örtby                                                                    Mårten Strömberg

Anders Örtby                                                                                       Mårten Strömberg

Sekr och v. ordf                                                             Ordf i Gävleborgs läns stövarklubb

 

 

Kopia

Länsföreningen Gävleborg

Sv Stövarklubben

Redaktionen, Stövaren

Styrelsen och Hemsidan