Styrelsemöte i Norrala den 23/11-2011

Närv; samtl utom Håkan F och Henrik Ö som anmält förhinder.

Germund Freimuth var särskilt kallad i egenskap av sammankallande i valberedningen

Ordf informerar

- Rovdjur

Vi har varit på möten och träffat myndighetspersoner samt representanter för jägare och hundklubbar.

Sidertjärn Sjf och hundklubbar, Svabensverk JRF, Öster-Malma Sjf remissarbete.

Norrala, jakt med ordf i Jordbruk/miljö utskottet, samt flera lokala möten.

Den gemensamma nämnaren är att det är svårt att påverka, men man kan inte låta bli att försöka.

- SvStk , allmän orientering om medlemsfrågor, utredningar och ekonomi.

- KM i Hedesunda, klubbmästare Roy äg Kent Åkerlund. DM har genomförts i Hassela och vår representant, Kalle Engvall med Hagets Tussi, vann SM.

Tack till kommissarierna och de domare som ställde upp.

Nya reglerna

- Ny remissomgång kommer att skickas ut, vi vet inte ännu hur vi skall hantera frågan utan får återkomma.

- Domarlistan måste ses över och tillgängligheten på domare måste öka markant.

Domare och kommissarier gör ett för klubben ovärderligt arbete, men medlemmarna måste på ett enklare sätt få tag på en domare.

Brev kommer att skickas ut med syftet att få domarnas tillgänglighet ökad, vilken ambition? Och även kontroll av adress tfnnr och helst även e-post,

Jaktprov

- Färre än väntat, men anmälningar till start rinner in.

- Alla Elitprov utom KM har ställts in pga få anmälningar.

Utställningar 2011-2013

- Högbo 25, Alfta 32 och Hassela 28 startande.

Utställningar till och med 2014 är anmälda till SKK.

Medlemsfrågor / rekrytering,

- Stövarjaktens dag Om någon vill ställa upp och arrangera en jaktdag så ta kontakt med Gunnar Johansson om Tid/plats/ tfnnr för anmälan.

Dessa platser skall också finnas på hemsidan.

- Liksom de flesta andra klubbar tappar medlemmar.

G J jobbar med att få fram zoner, vilket innebär att det finns hjälp och stöd för verksamheten och den enskilde, nära där man bor.

Fortsatta kontakter med Studiefrämjandet och JF.

Hemsidan / IT

- Utvecklingen och aktuellhållning av vår sida har potential att bli bättre.

Detta är inte ett enmansjobb utan skall det bli bra så måste nya krafter sättas in.

Hur detta skall lösas diskuterades en stund utan att något konkret framkom.

Ekonomi

- Klubbens ekonomi är fortfarande god och kassören har bra grepp om läget.

- Våra mössor börjar ta slut och de få som finns kvar finns hos Anette. Ev nya mössor kommer att diskuteras på nästa möte.

Verksamhetsplan 2012—13

- Snart är det dags att presentera verksamheten kommande budgetår vid nästa styrelsemöte skall det finnas ett utkast till verksamhet.

I februari kommer att kallas till ett redaktionsmöte där skall alla överlämna färdigt material för tryckning till redaktören, vilket skall in i kallelsen till Åresstämman.

Årsstämman

- V ordf förbereder priser i vanlig ordning.

Kent Åkerlund, Kalle Engvall och Erkki Ylinen skall kallas till mötet.

Styrelsefunktionärer 2012 à

- ny ordf då SW har avsagt sig omval

samt de som är i tur att avgå.

Var lojal mot valberedningen och stöd deras arbete att få fram en bra styrelse.

Protokollet justeras digitalt

Roren 2011-11-28

Anders Örtby Stig Wernersson

Sekr Ordf