Extra styrelsemöte i Norrala den 14/1-2012

Samling i Norrala, kl 1500 – 1800

Studiefrämjandet i Söderhamn Skolhusgatan 11 826 31 Söderhamn

Mötet är föranlett av att klubben skall svara på Remiss 2 av de nya reglerna.

  1. Ordf informerar om de nya      reglerna samt hur ärendet har gått sedan remiss 1.
  1. Efter mötet skall styrelsen      sammanfatta mötet för att skriva svaret

på remiss 2. Bifogas som bilaga 1.

Snabbremiss och handlingen skall vara SvStk kansli tillhanda 20 jan.

  1. Tiden för Hedesunda provet är      felaktigt och skall rättas på hemsidan
  1. Nästa möte 3 mars kl 0900      Norrala, ordf      skickar ut dagordning och samtliga styrelsemedlemmarskall utarbeta sitt      underlag i detalj och redovisa vid mötet, Redaktören tar enbart emot      färdigredigerade handlingar.
  1. Manusstopp 15 mars
  1. Årsstämman hålls Norrala den 2      april, kallelse kommer ivanlig ordning

Ev övrig fråga. Intet

Mötet föregicks av kollegium för startade hundar.

Anders Örtby Stig Wernersson

Sekr ordf