Styrelsemöte 04-09-2010

Närvarande; Ordf, Jonas P, Håkan F, Peter K, Gunnar J, Örjan S, Anette Ö-B, Sekr

som anmält förhinder, Henrik Ö (sjuk)

  1. Mötet öppnades
  2. Orientering om SM      förberedelserna, SM-möte 3
  1. Ekonomi, profilkläder, SM-      sponsorer och lotteri
  1. Går enligt plan, viktigt att      alla som sålt kläder lotter betalar in till kassören.

HP bör redovisa till Kassören sin uppfattning om ekonomisk redovisning samt de artiklar som är betalda men osålda.

  1. Övrigt

-Hamiltonplaketten

Owe Karlsson skall kontaktas för att ge sin syn på lämpliga kandidter.

-Översyn av Arbetsrutiner, Befattningsbeskrivning,

Ett arbete som skall vara klart före nästa årsmöte.

Arbetet leds och fördelas av sekr.

Statuter för vandringspris. Omarbetas Örjan-Håkan- Anders. (Anette utstpris)

-Årsagenda (kalender på hemsidan) skall utarbetas

Henrik och Marie

-Formellt samarbete med andra hundklubbar inom vårt verksamhetsområde.

Kontakt skall tas och möjligheter utredas. Anette Ö-B-m. samråd med ordf.

Utställningsvht, domare, funktionärer, genomförda utst orientering om genomförd vht. Obs att rapportering (hunddata) från jaktprov och utst skall vara kansliet tillhanda inom 7 dagar.

Chipsläsarna till jaktproven Anette fördelar till Mårten S, Håkan F/Peter K och sig själv

- Ungdomsjakten 25-26 sept

Gunnar Johansson följer upp och stödjer

- Stövarjaktens dag 4 dec

Upprop till alla stövarjägare att propagera för vår sak. Bjud in andra intresserade, unga som gamla och förklara hur vi jagar.

Annonsering lokalt?

  1. Nästa möte. I Nov, troligt i      samband med SM
  1. Mötet avslutades.

Anders Örtby

Sekr Stig Wernersson

Ordf