Konstituerande möte 17/4-2010

Närvarande; Samtliga utom Peter Knapp och Håkan Forsgren som anmält förhinder

  1. Mötet öppnades
  2. Orientering om SM      förberedelserna
  1. Seminariet sammanfattades och      diskuterades.
  1. Övriga punkter som diskuterades      var årsmötet

-Översyn av Arbetsrutiner, Befattningsbeskrivning,

-Statuter för vandringspris.

-Årsagenda skall utarbetas

Genomförs av en Ag sammankallande sekr, redovisning vid nästa styrelsemöte,

-Förslag till Stig om ev honorering vid SM middagen.

-Formellt samarbete med andra hundklubbar inom vårt verksamhetsområde.

Kontakt skall tas och möjligheter utredas. Anette Ö-B-m.

-Deltagande i stövarfullmäktige

Stig Wernersson ers Peter Knapp

Anders Örtby ” Henrik Österdahl

Håkan Forsgren ” Jonas Persson

  1. Fördelning av      styrelseuppgifter.

Ordf Stig Wernersson

V Ordf Örjan Strömberg

Sekr Anders Örtby.

Kassör Jonas Persson

Ledamöter

Regelansvarig Peter Knapp

Kommisarie jaktprov Håkan Forsgren’

Utställning-/utbildningsansvarig Anette Ögren Bergström

Redaktör Henrik Österdahl

  1. Nästa möte.

Söderhamn, mån 16 aug kl 1800.

  1. Mötet avslutades

Anders Örtby

Sekr Stig Wernersson

Ordf