SM Möte 1

25-01-2010

Protokoll startmötet.

Närvarande; Stig W, Peter K. Örjan S, Jonas P, Lena W, Simone M, Henrik Ö,

Lasse W, Gösta J, Per S och Anders Ö.

Nästa möte genomförs vid årsmötet.

Följande beslut och riktlinjer fastställdes.

Målsättningen är att utsedda funktionärer utvecklar eget ansvarsområde intill nästa möte. Identifierar problem och behov av resurser.

Samordning av förberedelser och genomförande sker av SW, ÖS och AÖ.

SW öppnade mötet och vi började med en visning av lokalerna.

Deltagarna enades om att lokalerna var lämpliga och att vi skulle kunna rymma verksamheten på ett bra sätt.

- Möjligheten att använda IT skall kontrolleras GJ.

- Fördelning av lokalerna SW

- Förläggningslistor skall upprättas LW, SM.

- Hyresavtal SW

Underhållning utgår inget lämpligt förslag har kommit upp

Fullmäktige utgörs av Peter K, Anders Ö och regelansv Sv stk.

Reserv: Ola Lindqvist

Sponsorer, VIP värdar är Örjan S och Magnus Brändeskär.

Ö S skaffar priser för prisbord och lotteri.

Disponerar lokal i Funemässens övervåning.

Svarar för transporter, guidning, kaffe/drink, middag och ev övernattning.

Lars Widén, upprättar och tecknar avtal samt ser till att Jonas får underlag för fakturering. En VW buss disponeras.

Kommissarie, provrutor är Per Sjölin med stöd av Bengt Ohlsson och SW.

Tar fram 14 provrutor varav 10 slutligt kommer att användas. Samverkar med markägare och jaktlag. Utser domare och vägvisare samt markvärdar.

Med stöd av SW.

Kartor i samverkan med Andes Ö.

Sekretariat utarbetar rutiner, Gunilla Karsbo med stöd av Anette Ögren-Bergström

Magnus Ström. Hemsida och trycksaker Reino Unosson, Henrik Österdahl.

Tryck och utskick med stöd av Örjan S.

Samverkar med HP angående skyltar och reklam.

Svarar under tävlingen för att hålla kontakt med domare och markvärdar samt JJ med detta underlag.

Indaterar hundar i klubbdata före och under tävlingen samt efter tävl skicka resultatet till Sv stk.

Ekonomi Jonas Persson, öppnar särskilt SM-konto. Tar emot avgifter och betalar ev ersättningar.

Funktionärer får ingen annan ersättning än fri kost och logi.

Mat och förläggning Lena Wickberg, Simone Moberg. Även flaggor

IT-nät för tävlingens behov Gösta Jakobsson och hemsidan Henrik Ö / Magnus S.

? att ta upp vid nästa tillfälle

- Standar, flagga, roll-ups, klisterdekaler

- Termos SM-special

- Beakta att SM genomförs tors em tom sön, ledighet från arbete!