Styrelsemöte 13-08-2007

Styrelsemöte i Söderhamn 070813

Samtliga ledamöter, utom Håkan Forsgren, var närvarande vid mötet.

 1. Orförande hälsade välkommen och      förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen fastställdes.
 3. Föregående mötes protokoll
       -Magnus har skaffat ett nytt tält.
       - Träff med rävjägare bordläggs tills nästa möte.
       - Problemen med hemsidan kvarstår. Kontakten med Peter Ask gav inget.
       Gunilla fortsätter leta någon som kan hjälpa till och ev. ta över sidan.      (Sidan
       igång 070908).
       - Stig har skickat ett nytt brev till Uppland-Västmanland för att få
       orginalstatuter till Silverhornet.
       - C4 kuvert är levererade. Snygga!
       - Fortfarande problem med bokföringen. Nytt bokföringsprogram bör
       införskaffas till nästa år.
       - Reino och Siv skriver ut diplomen från 070101-070315. Tar kontakt med
       Magnus för att få CD-skivorna med vandringspriserna.
       Diplomen från ekl-proven delas ut på årsmötet.
 4. Rapporter
       - Årets upplaga av medlemsbladet trycks i 700 ex. Det kommer ut något
       senare i år, sista veckan i augusti.
       - Gunnar fortsätter kontakten med ”ungdomsgruppen”. Dåligt gensvar, filmer
       och böcker begärs tillbaka. Svårt för en person att kunna nå hela länet,
       behövs flera mindre områden med några intresserade personer som kan ta
       ungdomar med på fadderjakt.
       Medlemslistorna fortfarande ”knöliga” att hantera, väldigt tungrott      system. Viktigt att få ut resultat från prov och utställningar på hemsidan. Stig skriver
       PM till kommissarier och fullmäktige.
       - Ekonomin är god.
       - Hyfsat antal hundar på årets utställningar. (118 st) Meriter på jaktprov      ger
       fler deltagare.
       Domare bokade 2008. Högbo – Göran Fastén, Alfta – Lars Widén, Hassela –
       Aina Lundmark.
       Anette Ögren-Bergström kommer att hjälpa Reino med Alfta-utställningen för      att ev. ta över nästa år. Reino gör en checklista på vad som ska göras
       inför en utställning.
       - Jaktprovsprogrammet.
       Edsby-provet flyttas till Arbrå p.g.a. vargens härjningar. Håkan O. tar      emot
       anmälningar, Anders Örtby. och Henrik Österdal, ordnar provrutor.
       DM i Hennan. Boende på campingen. Lottning och mat i Folkets Hus.
       Provrutor klara. Gunilla beställer DM-plaketter, Stig skriver inbjudan      till
       Jämtland-Härjedalen och Västernorrland.
       - Anette och Reino deltog i SKK:s
       obligatoriska utbildning för utställningskommissarier. Ny kurs i mars -08      för
       de som inte var med i år.
       - 7-8 nya domare kommer att utbildas. 5 st är klara med teorin.      Inofficiellt
       jaktprov 070818-19. Kan kompletteras med inofficiellt ökl-prov före 1:a      sept.
       - Regelgenomgång med aktiva domare skall genomföras så snart som möjligt.
 5. Frågan om medlemsbladets      framtid bordläggs till nästa möte.
 6. Alla nöjda med uppdragsspecen
 7. Årsmötesprotokollet korrigeras      på § 17 Medlemsavgiften för 2008 beslutas 100:- till klubben.
 8. Anders Ö. skaffar      diskettstation och kopiator.
 9. Framtidsutredningen. Vid tiden för mötet har inget hänt, men när protokollet skrevs kom en inbjudan från SvStk till ett möte den 28 sept. angående ”Jaktpolitiska aspekter på      stövarjakten idag och imorgon”.
 10. Skogskort, protokoll samt      regelböcker är beställda.
 11. Övriga frågor. Reino meddelade      att han avgår som ledamot av styrelsen, samt som redaktör för tidskriften,      vid nästa årsmöte. Valberedningen är förvarnad.
 12. Nästa möte i november, Gunilla      kallar.
 13. Mötet avslutades

Justeras Vid protokollet

Stig Wernersson Gunilla Karsbo