Konstituerande möte 17-03-2007

Konstituerande möte 20070317

Samtliga ledamöter var närvarande

Ordf. hälsade de nyvalda ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat

Vid en summering av årsmötet visade det sig att lokalen varit i minsta laget och mycket varm! Positivt var att man fick se många nya ansikten. Sämre uppslutning av medlemmar från norrhälsingland. Susanna gjorde ett bra jobb på hemmaplan.

Anders Örtby utsågs till kassör. De uppgifter som innehafts av Magnus, (dressyr, rävfrågan, diplomen och utställningsansvaret) fördelas på nästa möte
Diplom på utställningar; respektive kommissarie informerar utställarna om den nya rutinen i samband med att anmälan bekräftas. Skylt vid sekretariatet.
Marknadsföring av dressyrkurser på hemsidan. Kom ihåg till kallelsen nästa år!

Vildmarksdagarna i Ockelbo 26-27 maj. Reino kollar med Magnus Simonsson vad som gjordes ifjol. Frågan bordläggs till nästa möte.

En förfrågan har kommit in till styrelsen om möjligheten av att istället för kalenderår övergå till verksamhetsår. (utdelning av vandringspriser och diplom samt redovisning av ökl-prov m.m). Detta förutsätter en flytt av årsmötet till i slutet på april. Styrelsen ställer sig positiv och jobbar vidare med frågan. (observera att verksamhetsåret i ekonomiskt avseende fortfarande måste vara kalenderår enligt stadgarna)

Övriga frågor.
Joakim Fredriksson vill ordna ett ekl-prov på räv i Delsbo. Styrelsen godkänner detta. Örjan tar kontakt med Joakim.
Rose Marie Enquist som skrivit barnboken ”Parkvargen” söker bidrag från klubben. Stig pratar med Uno om hur SvStkl ser på saken.
Peter vill ha någon med sig till regelkonferensen. Bestäms på nästa möte.
Reino tar kort på nya ledamöter.
Gunilla anmäler styrelsens nya sammansättning, medl.avg. för 2008, samt Ove som hedersmedlem till SvStk.
Anders Örtby vill ha en rensning av domarlistan. Upptaktsträffar inom alla zoner inför säsongsstart.
Domarutbildningen startar i maj. Kolla upp intresserade till nästa möte.
Presentation av styrelsen med foton i Medlemsbladet?

Nästa möte torsdagen den 12 april kl 18.00 i Söderhamn (Björnänge Företagshotell – fd Emerson)

Firmateckning. Rätt att attestera var och en för sig
Stig Wernersson, Ale 254, 826 94, Norrala
Anders Örtby, 2377 Roren, 820 11 Vallsta
Örjan Strömberg, Box 912 Kågbo, 810 40 Hedesunda.

Justeras: Vid protokollet:

Stig Wernersson Gunilla Karsbo