Finsk stövare BASTTJÄRNENS TROJ SE22772/2014

Dag 2

Startar ej dag 2

 

Dag 1

07:22 Troj är släppt på ruta 1 och är ute på sök.

08:14 Troj har kommit på slag klockan 08:05.

08:48 Troj går fortfarande på slag. Blåser lite och duggregnar.

09:47 Troj går fortfarande på slag.

10:07 Upptag med Troj 10:03

10:39 Troj driver en hare. Haren sedd, Troj är 2 minuter efter. Regnar.

11:04 Troj Prisdrev, driver fortfarande.

11:56 Troj har för tillfället tappt.

12:53 Troj Dötappt.

12:57 Troj provet avslutat.