Finsk stövare BLOKSBERGS STYRK SE45918/2014

Dag 2

08:21 Styrk släppt 07:00. Inga slag än.

09:09 Styrk driver. Upptag 08:56

09:35 Styrk har tappt.

10:08 Styrk har klarat av en tappt men har nu en vägtappt.

11:02 Styrk dödtappt på vägen. Släppt på nya marker.

12:12 Styrk söker, inga slag än.

13:51 Styrk ute på sök i nytt område.

 

Dag 1

07:29 Styrk är ute på sök, inga slag än.

08:05 Styrk på slag vid 08:00

08:15 Styrk får upptag klockan 08:12

08:40 Såg haren på drev.

09:06 Styrk driver fortfarande.

10:00 Styrk diver fortfarande.

10:23 Stryrk ropades in på drev då han var tyst en stund på 200 m. Koppling 10:20

10:31 Traktbyte och nytt släpp

10:48 Styrk är ute på sök.

11:08 Styrk söker fortfarande men inga slag.

12:15 Provet avbryts och hunden kopplas.