SÄRSKILT RÄVPROV 1/9- 2018 – 15/3 -2019

Särskilt räv prov, anordnas vid lämpligt tillfälle.

Anmälningar, avgifter och upplysningar: se ökl-prov