Jaktprovsprogram 2019-2020

Elitklass
Anmälningsavgift 800:- (medlemmar i andra klubbar 1000:- ). För samtliga prov betalas kontant på startdagen till kommissarien. 

Vid överanmälan kommer lottning att ske enligt fullmäktigebeslut

 

KM Hassela 28/9 - 29/9  2019.

Hundägare ansvarar själva om att förse sig med domare att döma hundar under bägge dagarna med, efter det kommer det att ske lottning.

Sista Anmälningsdag 14/9 - 2019

 Anmälan via:
 
 
Vid frågor kontakta:
 
 

Fullmäktige: Ola Lindkvist,   Brännås 508B, 820 62 Bjuråker

Tel: 070-670 77 16Ola.Lindkvist@ljusdal.se

 

 
 

Hennan 30/11 - 1/12  2019 Begränsat antal öppen för JCH.

Sista Anmälningsdag 22/11 - 2019.

Obs! Anmälan via:

http://stovare.hundprov.se/gbsk/tavling


Hedesunda 8-9/2  2020 Begränsat antal, öppen för JCH. 

Sista anmälningsdag 31/1 - 2020.

Obs! Anmälan via:

http://stovare.hundprov.se/gbsk/tavling

 

DISPENSPROV ELITKLASS SKILDA PLATSER 1/9 – 2019 till 29/2 - 2020

Anmäla via:

http://stovare.hundprov.se/gbsk

 

Frågor sker till :

Håkan Holmgren

Åsvägen 8

810 40 Hedesunda

0291-441 66  070-513 38 30

hakan.holmgren@hotmail.com  

 

 

Provformen är öppen  för medlem i stövarklubben.

Anmälningsavgift 600:-. Hundägaren ersätter domarna (300:-/ dag samt ev. reseersättning) 

Anmälan plus startavgift skall vara kommissarien tillhanda senast dagen före start.

Handelsbanken clearingnr:  6412 kontonr 834181738

eller genom Swish till: 123 693 57 61

Första jaktprovsstarten för hund är gratis! Uppge detta till kommissarien i god tid innan start, antingen via mail eller telefon.