Konstituerande möte 19-04-2008

Konstituerande möte 2008-04-19

Närvarande: Stig Wernersson, Anders Örtby, Örjan Strömberg, Peter Knapp. Håkan Forsgren, Per Sjölin, Magnus Ström och Gunnar Johansson. Ej närvarande Gunilla Karsbo.

1. Stig Wernersson öppnade mötet med att välkomna Magnus Ström som ny i styrelsen.

2. Årsmötet genomfördes i en positiv anda. Det var ett 40-tal medlemmar närvarande.

3. Enligt uppgift är följande personer anmälda till utbildningen för utställningsansvariga. Magnus Simonsson, Johan Gräntz, Bo Englund samt Pär Sjölin, Pär som även skall kolla upp att anmälningarna är verkställda .

4. Fördelning av arbetsuppgifter. Gunilla har meddelat att hon vill bli befriad från uppgiften att sköta klubbens hemsida. Där kanske vår nya styrelsemedlem Magnus Ström kan ta över. Han skall kolla upp vad det innebär och komma med svar. Gunnar anser att ansvaret för arbetet med att starta upp en så kallad rävsektion är för honom för mycket arbete med tanke på att han skall samtidigt driva ungdomsfrågan. Frågan skall upp på nästa styrelsemöte.

5. Uppdatering av hemsidan. Styrelsen med korrekta adresser mm. skall ordnas av Gunilla.

6. Uppdatering av funktionärslista- info Svenska stövarklubben skall ordnas av Gunilla.

7. Skattemyndigheten/organisationsnummer. Anders Örtby ser till att vi kommer att registrera ett org. nr. senast 28 april. Beslutades att klubbens hemvist är Gävle. (det behövs för registreringen av org. nr.)

8. Lars Widén har inkommit med en ansökan om resebidrag för ett seminarium i Finland. Eftersom ansökan har inkommit i efterhand och utan föregående kontakt med styrelsen så avslogs ansökan. Det beslutades dock att vi beviljar ett stipendium för vidareutbildning till Lars på 1000:-.

9. Stövarfullmäktige. Stig tycker att alla i styrelsen någon gång skall ha deltagit i fullmäktige, därför beslutades att klubben skall i år representeras av följande personer. Stig Wernersson, (supl. för Stig är Örjan Strömberg), Håkan Forsgren, Anders Örtby och Gunnar Johansson ( supl. Pär Sjölin).

10. Träff med funktionärer. Vi skall ta fram ett program för träffen. Nödvändigt är en genomgång av redovisning av pengar, användning av klubbens kort mm. Träffen bör vara i början av augusti. Kan kombineras med regelgenomgång. Anders är sammankallande för detta. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.

11. Nästa styrelsemöte. Gunilla tar fram datum för nästa möte. Magnus skickar in arbetsschema.

12. Övriga frågor. En fråga ställdes på årsmötet om återbetalning av startavgift pga. svårighet att få tag i domare. Beslutades att avgiften ej betalas tillbaka utan den kan nyttjas för start året efter. Gunnar kollar ett medlemskap för Margaretha Fagerström som hävdar att hon ej fått inbetalningskort. Anders har kontakten med Roni Reklam angående om olika lösningar för de kepsar som vi skall beställa. Han skall även beställa en provkollektion av den vindjacka som vi beslutat att köpa in. Det är samma firma som också har jackan men han skall även titta på alternativa inköpsställen. Prisbilden är som vanligt att ju fler man beställer desto billigare med olika brytpunkter. Anders påminde om det stundande 50-års jubileet. Genomgång av aktiviteter och den ekonomiska biten. Han informerade om Jägarförbundets möte i Bollnäs. Mötet beslutade om att vi skall söka medlemskap i Riksjägarna. Gunnar kommer att åka på en ungdomsledarutbildning vid Jägartorpet i Värmland.

Vid pennan

Gunnar Johansson