Medlemsskap

Är du stövarägare? Bli medlem i klubben!
Genom att gå med i Gävleborgs Läns Stövarklubb blir du automatiskt medlem i Svenska Stövarklubben.

Följande medlemskategorier finns:

  • Fullbetalande      medlem fn 395 :- (anmälan kan göras på svenska stövarklubbens hemsida      under medlemskap).
  • Familjemedlem      fn 75 :-
  • Gästmedlem      kan du bli om du redan är ansluten till annan lokalklubb som fullbetalande      medlem. Avgiften är fn 125:-

Du som vill bli medlem rekommenderas kontakta Gunnar Johansson (telefonnummer och adressuppgifter finns under Styrelsen) för information om de alternativ som står till buds för nya medlemmar.

 

Syfte

Stövarklubbens syfte är att med hjälp av jaktprov och utställningar ta fram den information som behövs för att avla fram allt bättre stövare till nytta och glädje för alla oss som tycker att stövarjakt tillhör livets glädjeämnen.
Det underlag som avelsråd, uppfödare och valpköpare har att grunda sina beslut på blir självklart bättre ju större andel av alla hundar som varit föremål för bedömning på prov eller utställning. För att få starta sin hund på jaktprov eller på utställning krävs medlemskap i Stövarklubben.

Vad innebär medlemskapet?

Lokalklubben i Gävleborgs Län vill gärna hälsa Dig som inte är medlem välkommen i klubben. Detta gäller även Dig som hittills inte har haft någon tanke på att starta Din hund på prov eller utställning. Som ny medlem får Du förutom möjligheten att delta i klubbens verksamhet

.
Som medlem får Du även Svenska Stövarklubbens tidskrift i magasinsformat 4 ggr/år samt möjligheten att beställa resultatboken med  jaktprov och utställningsresultat. Du får också information från lokalklubben i kallelsen till årsmötet. Medlemsskapet ger Dig möjlighet att utnyttja avelsrådens tjänster, samt rabatt på försäkringen av Din hund.